Prof. Dr. Sinan ZEREN

Özgeçmiş

Los Angeles ve New York'taki önemli üroloji merkezlerinde yaptığı çalışmaları, ülkemizde taş hastalığının iklim, beslenme ve sosyoekonomik koşullar nedeniyle daha yoğun görüldüğü güneydeki sıcak kuşağın merkezinde yer alan Adana Çukurova Üniversitesi'ndeki akademik yaşantısı süresince uyguladığı ileri endoürolojik cerrahilerdeki deneyimini ulusal ve uluslararası birçok toplantıda verdiği konferanslar, davetli olarak katıldığı kongre ve kurslarda meslektaşları ile paylaşmış, birçok defa toplantı sırasında ameliyathaneden naklen yayınla eğitim gerçekleştirmiştir.

1997 yılından bu yana yoğun uygulamakta olduğu perkütan böbrek cerrahisi yöntemi ile böbrek taşları, böbrek içi darlık ve tümör tedavilerini gerçekleştiren Prof. Dr. Zeren, halen 2010 yılında katıldığı Acıbadem Sağlık Grubunda çalışmalarına devam etmektedir.

ENDOÜROLOJİK AMELİYATLAR
Hiç kesi yapmadan veya yaklaşık 1cm.lik kesilerden vücut içine girilerek yapılan ameliyatları tanımlar. Modern teknolojinin kullanıldığı çok ince, kameralı cihazlarla yapılan girişimlerdir. Genellikle idrar yollarındaki taş, darlık ve tümörlerin tedavilerinde kullanılır. Prostat büyümesinin ideal tedavileridir.

Üreteroskopi: Yalnızca böbrekle mesane arasındaki kanal (üreter) içine girilerek yapılan tedavilerdir. Nadiren hastanede bir gece kalmak gerekebilir.

Flexible üreterorenoskopi: Gelişen teknolojilerin yardımı ile gövdesi kıvrılıp bükülebilen, ucu yönlendirilebilir çok ince cihazların kullanıma girmesiyle idrar yolundan böbreklerin içine kadar girilerek yapılan tedavilerdir. Fazla iri olmayan taşları lazerle kırarak tedavi imkanı sağlar. Nadiren hastanede bir gece kalmak gerekebilir.

Perkütan Cerrahi: Daha iri böbrek taşlarında artık ideal tedavi olarak kabul edilen sırtın yan tarafından yaklaşık 1 cm kadar bir kesi yapılarak yerleştirilen küçük bir boru içinden böbreğin tamamı taşla dolu bile olsa temizleme imkanının olduğu tedavilerdir. Aynı yol kullanılarak böbrek içindeki darlıkların ve bazı kanserlerin tedavilerini de yapmak mümkündür. Genellikle iki gün kadar hastanede kalmanın yeterli olduğu ameliyatlardır.

Tek böbrekli, her iki böbreği problemli, çocuk (veya bebek), ileri yaşlı, çok iri boyutlarda taşları olan, taşları röntgen filmlerinde görünmeyen veya çok zayıf görünen, daha önce aynı bölgelerden ameliyat geçirmiş, vücutlarında ya da böbreklerinde yapısal bozukluk olan, ileri derecede kilolu, ek dahili problemleri olan hastaların ameliyatlarının geniş teknolojik tedavi alternatiflerinin bulunduğu ameliyathane şartlarında ciddi deneyimle yapılması ve sonrasındaki yakın takip çok önemlidir. Tedavileri benzer hastanede kalış süreleri ile sonuçlandırılabilir.

Lazerle taş kırma / Pnömatik taş kırma: İdrar yollarının içine girilerek taşlara ulaştıktan sonra görerek taşların kırılma işlemleridir.

Şok dalga tedavisi (SWL): Vücut dışından gönderilen ses dalgaları yardımı ile idrar yollarının içindeki fazla iri olmayan taşların kırılmasına yönelik yapılan tedavi uygulamalarıdır. Dikkatli ve bilinçli uygulama çok önemlidir. Hastalar makul sayıda uygulanması gereken seanslar sonucu taşları uygun boyutlarda kırıldığı taktirde dökmeye çalışırlar. İri boyutlarda ve sert yapıda olduğu düşünülen taşlarda uygulanmaması, aşırı tekrarlayan seanslardan kaçınılması gerekir. Çocuk hastalarda anestezi altında uygulanır.

Transüretral Rezeksiyon (TUR): Prostat büyümesi ve mesane kanseri ameliyatlarında kullanılan kapalı tedavi yöntemidir.

İyi şartlarda ve ciddi deneyimle uygulandığında mükemmele yakın tedavilerdir ve daha irice yapıdaki prostatların tedavilerinde de uygulanabilir. Genellikle iki gün kadar hastanede kalmak gerekir.

GreenLight XPS Lazer (180 Watt):  Son yıllarda popüler hale gelen prostat büyümesinin buharlaştırılarak tedavi edilmesi yöntemidir. Hastalar aynı gün taburcu olabildikleri gibi yaş grubu göz önüne alındığında takip amaçlı bir gün kadar hastanede kalmaları önerilebilir.

 

Endoskopik Taş Cerrahisi konusunda yıllardır sürdürdüğü çalışmaları ile tanınan, Türkiye'nin her yanında  ameliyat ettiği binlerce  hastası olan Prof. Dr. Sinan ZEREN, özellikle PERKÜTAN BÖBREK CERRAHİSİ'nin Türkiye'de yaygınlaşması için yoğun çaba harcamış deneyimli bir cerrahtır. 17 yılı aşan sürede 3000'den fazla böbrek taşının bu yöntemle tedavi edilmesine ve endoskopik böbrek taşı cerrahileri konusunda deneyimli üroloji uzmanlarının yetişmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Prostat büyümesinin endoskopik (kapalı) cerrahi tedavisi olan TUR ameliyatı ve son yıllarda dünyada yaygın kabul gören GreenLight Lazerle Prostat ameliyatını uzun süredir başarı ile uygulayan cerrahlardandır.

Böbrek taşları ve prostat cerrahisi yanında komplike idrar yolu darlıkları ve ürolojik kanserlerin cerrahi tedavilerinde de yıllardır sürdürdüğü çalışmaları ile yoğun deneyim sahibidir.


HASTALIKLAR

 
 
 

Tüm Hakları Prof. Dr. Sinan ZEREN'e Aittir